Skip to main content

Posts

హిందూమతంయొక్కఅంశాలనుసాంస్కృతికంగా, జాతిపరంగాలేదామతపరంగాపాటిస్తున్నవారినిహిందూసూచిస్తుంది. ఇదిచారిత్రాత్మకంగాభౌగోళిక, సాంస్కృతిక, మరియుతరువాతభారతఉపఖండంలోనిస్థానికప్రజలకుమతపరమైనగుర్తింపుగాఉపయోగించబడింది. హిందూఅనేపదానికిచారిత్రకఅర్థంసమయంతోపుట్టుకొచ్చింది. మధ్యయుగకాలంనాటిగ్రంథాలద్వారా 1 వ